Ανακοίνωση για το μάθημα του Γ' έτους "Παιδί και Γεγονότα Ζωής"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ΄έτος

Στις 27/4/2017 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Παιδί και Γεγονότα Ζωής»,

16:30-19:00, Αίθουσα Καραθεοδώρή.


18-04-2017 (mhat)