Ανακοίνωση για το μάθημα «Διδακτική της ελληνικής γλώσσας»


«Διδακτική της ελληνικής γλώσσας»

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 το μάθημα θα γίνει κανονικά.

Την ίδια μέρα θα γίνει και αναπλήρωση του μαθήματος στις 14:00-16:30 στην αίθουσα 7.


05-04-2017 (mhat)