Ανακοίνωση για το μάθημα του 8ου εξαμήνου «Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας»


Ανακοίνωση

Το επιλεγόμενο μάθημα του 8ου εξαμήνου «Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας» την Πέμπτη 6/4/2017, δεν θα πραγματοποιηθεί στις 2.00-4.30μ.μ. αλλά στις 4.30-7.00μ.μ. στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού.


04-04-2017 (mhat)