Ανακοίνωση για τη δήλωση του μαθήματος "Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση"


Ανακοίνωση

Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών του Δ' έτους που μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά το μάθημα "Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση" τροποποιείται από σαράντα πέντε (45) σε πενήντα πέντε (55).

Από τη Γραμματεία

16/3/2017


17-03-2017 (mhat)