Ανακοίνωση για το μάθημα «Ειδική Αγωγή»


Ανακοίνωση

H πρώτη Πρόοδος στο μάθημα «Ειδική Αγωγή» θα γίνει στις 24/3/2017 στην ώρα του μαθήματος.

Η ύλη θα ανεβεί στο eclass αλλά θα περιληφθεί και η ύλη από την παράδοση.

Η διδάσκουσα

Δ. Ευαγγέλου


15-03-2017 (mhat)