Ανακοίνωση αλλαγής ώρας Πρακτικής Άσκησης Γ' Έτους


Πρακτική Κατάρτιση Γ΄ ΕτουςΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΤην Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 η Πρακτική άσκηση της ομάδας Β2 για το μάθημα: Δραματικό Παιχνίδι- Δραματοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00-16:30 στην αίθουσα Θεμέλιο.Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017η Πρακτική άσκηση της ομάδας Β1 για το μάθημα: Δραματικό Παιχνίδι- Δραματοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00-16:30 στην αίθουσα Θεμέλιο.Αλεξανδρούπολη 10/3/2017

Η διδάσκουσα του Σεμιναρίου


10-03-2017 (mhat)