Ανακοινώσεις

11/09/2019: Ανακοίνωση - Ολοκλήρωση εγγραφής Α' ετών φοιτητών 2018-19
11/09/2019: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 - Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου 2018
10/09/2019: Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης Α-Β-Γ-Δ έτους - Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19
25/09/2018: Ανακοίνωση για τα μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Ι & ΙΙΙ
25/09/2018: Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος "Αρχές Πληροφορικής με εφαρμογές στην Εκπαίδευση Ι"
21/09/2018: Ανακοινώσεις για την έναρξη Πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου
21/09/2018: Ανακοίνωση - προθεσμία εγγραφής ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών φοιτητών
19/09/2018: Ανακοίνωση - Β' έτους για το μάθημα των ξένων γλωσσών
14/09/2018: Ανακοίνωση Πρακτική Κατάρτιση 7ου εξαμήνου - Διαχωρισμός φοιτητών σε ομάδες.
14/09/2018: Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί μετά τη δημοσίευση του N. 4485/2017
12/09/2018: Προπαρασκευαστικό σεμινάριο Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ερευνητών
10/09/2018: Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης Α-Β-Γ-Δ έτους - Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19
10/09/2018: Ανακοίνωση Πρακτική Κατάρτιση Δ' έτους σε Μουσείο
06/09/2018: Ανακοίνωση - Πρακτική Κατάρτιση Δ' έτους - σε νοσοκομείο
05/09/2018: Ανακοίνωση για το μάθημα "Μελέτη Παιδιού"
05/09/2018: Ανακοίνωση - Πρακτική άσκηση Δ΄έτους
04/09/2018: Προκήρυξη Υποτροφιών "Ταμείον Αρωγής ΙΜ Μεσσηνίας" 2018-19
04/09/2018: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδ. Έτους 2019-20
04/09/2018: Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Καθοδήγηση της συμπεριφοράς του παιδιού"
30/08/2018: Διευκρίνιση επί του κριτηρίου 5 των προσκλήσεων ακαδημαϊκής εμπειρίας
27/08/2018: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών 2018-19

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google