Ε.Τ.Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο-Επικοινωνία

Αθανασίου Γιόλα 25510-30005 - εσ.77005, gathanas@psed.duth.gr
Γόϊδα Καλλιόπη 25510-30048 - εσ.77048, pgoida@psed.duth.gr
Δαλούκα Ζωή 25510-30045 - εσ.77045, zdalouka@psed.duth.gr
Ξενιτίδου Νόπη 25510-30015 - εσ.77015, nxenitid@psed.duth.gr
Παπαδόπουλος Νίκος 25510-30041 - εσ.77041, npapadop@psed.duth.gr
Χατζησάββα Μαρία 25510-30044 - εσ.77044, mhat@psed.duth.gr