Αγγλικά Ειδικότητας Ι και ΙΙ

Το μάθημα στοχεύει: α) στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τη μελέτη και παραγωγή προφορικού και γραπτού ακαδημαϊκού λόγου, σχετικού με το γνωστικό πεδίο σπουδών, και β) στην εξοικείωση και άσκηση μέσα από αυθεντικά κείμενα, ώστε να μπορούν οι φοιτητές στο μέλλον να κινηθούν αποτελεσματικά στο διεθνή χώρο του αντικειμένου τους. Επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με αυθεντικά κείμενα της ειδικότητας τους και την εκμάθηση ειδικής ορολογίας μέσα από αυτά.
 • Η διαρκής εξάσκηση γραπτού ακαδημαϊκού λόγου.
 • Η βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών.
 • Η διδασκαλία τεχνικής για παρουσίαση εργασιών.
 • Η εξάσκηση του listening.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες.

 1. Την μελέτη ακαδημαϊκών κειμένων διαβαθμισμένης δυσκολίας με σκοπό την κατανόηση του περιεχομένου, τον εντοπισμό κεντρικής ιδέας, κύριων σημείων και συγκεκριμένων πληροφοριών. Αυτά θα προέρχονται από ποικιλία πηγών (περιοδικά, ανακοινώσεις, εφημερίδες, επιστημονικά βιβλία), με θεματογραφία ήδη γνωστή στους φοιτητές από τα προηγούμενα εξάμηνα.
 2. Τη συγγραφή έκθεσης, κειμένων (essay writing), αναφοράς, περίληψης και σημειώσεων διάλεξης.
 3. Την παραγωγή επιστημονικού προφορικού λόγου μέσω των 'speaking activities'.
 4. Παρακολούθηση video και dvd με ειδικά θέματα για την εξάσκηση του listening.
 5. Το σχολιασμό επιστημονικής ομιλίας και υποβολή ερωτημάτων επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 6. Την εκμάθηση ειδικής ορολογίας για δασκάλους προσχολικής εκπαίδευσης.
 7. Την απόκτηση δεξιοτήτων προετοιμασίας και παρουσίασης εργασιών (presentation skills).