Τσάκωνα Βίλλυ (Βασιλική)

Επίκουρη καθηγήτρια

Επικοινωνία:
• Τηλέφωνο: 0030-25510-30063
• Email: villytsa@otenet.gr, vtsakona@psed.duth.gr

Γνωστικό αντικείμενο
• «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου»
(ΦΕΚ προκήρυξης: 1063/31.12.2009, ΦΕΚ διορισμού: 1417/6.12.2013)

Σπουδές:
• Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας) του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Πτυχίο από το Τμήμα Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαθήματα:
• Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της ελληνικής γλώσσας
• Κοινωνιογλωσσολογία
• Ανάλυση λόγου
• Διδακτική της ελληνικής γλώσσας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
• Έρευνα του χιούμορ
• Ανάλυση πολιτικού λόγου
• Ανάλυση του λόγου των ΜΜΕ
• Ανάλυση αφήγησης
• Διδακτική της γλώσσας: θεωρίες γραμματισμού

Βιογραφικό Σημείωμα