Θεοδωρίδης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνα: 25510-30060
Email: atheodor@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Φιλοσοφική Ανθρωπολογία και Αγωγή»
(ΦΕΚ Προκήρυξης: 75/12.04.05 τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού: 257/31.08.06 τ. ΝΠΔΔ)

Σπουδές:
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα:
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Φιλοσοφία της Παιδείας
Σύγχρονη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία
Κείμενα φιλοσοφικού - παιδαγωγικού προβληματισμού

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Ανθρωπολογική οντολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης
Προβλήματα φιλοσοφίας των επιστημών της εκπαίδευσης
Φιλοσοφία της Παιδείας και εκπαιδευτική πολιτική
Πολιτική-ηθική αγωγή

Βιογραφικό Σημείωμα