Σαπουντζής Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνo: 25510-30087, Fax: 25510-30076
Email: ansapoun@psed.duth.gr, a_sapountzis@hotmail.com

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Κοινωνική Ψυχολογία» (ΦΕΚ Προκήρυξης: 611/17.08.07, τ. Γ΄, ΦΕΚ Διορισμού: 359/13.05.09 τ. Παράρτημα)

Σπουδές:
Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης(M.Sc.) στην Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, UK
Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Κοινωνική Ψυχολογία με τίτλο «Το δίλημμα πατριωτισμός/εθνικισμός: Μέλη Ελληνικών πολιτικών κομμάτων μιλούν για το Μακεδονικό ζήτημα», από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, UK

Μαθήματα:
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ
Οι διομαδικές σχέσεις στην Κοινωνική Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία
Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας
Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Διομαδικές σχέσεις (intergroup relations)
Η ιδεολογία του εθνικισμού (Ideology of nationalism)
Μειονότητες (Minorities)
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (Qualitative research methods)
Η ανάλυση λόγου στην κοινωνική ψυχολογία (Discourse analysis in Social Psychology)

Βιογραφικό Σημείωμα