Ρεκαλίδου Γαλήνη

Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510- 30055
Email: grekalid@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Διορισμού: 1118/4.11.2016 /τ. Γ΄)

Σπουδές:
Πτυχιούχος Τμήματος Νηπιαγωγών της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πτυχιούχος Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Διδάκτωρ του Τ.Ε.Ε.Π.Η του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Μαθήματα:
Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση
Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις
Σεμινάρια του προγράμματος πρακτικής κατάρτισης
Σύγχρονες Τάσεις Παιδαγωγικής

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κοινωνικές σχέσεις συνομηλίκων στο σχολείο, ομάδες εργασίας στην τάξη.

Βιογραφικό Σημείωμα