Πρέντζας Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510- 30086, 30078
Email: dprentza@psed.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/jimprentzas/

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πληροφορική, συστήματα λογισμικού και εφαρμογές»
(ΦΕΚ Διορισμού: 404/9-5-2016 τ. ΤΡΙΤΟ)

Σπουδές:
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην Τεχνολογία και Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαθήματα:
Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι
Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών ΙΙ
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Πολυμέσα και Δίκτυα στην Προσχολική Εκπαίδευση

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Τεχνητή Νοημοσύνη (Αναπαράσταση Γνώσης, Ευφυή Υβριδικά Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα)
Πληροφορική & Εκπαίδευση, Πληροφορική & Προσχολική Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα