Οικονομίδου Αναστασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510- 30006
Email: aikonomi@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Παιδική Λογοτεχνία»
(ΦΕΚ Προκήρυξης: 47/02.03.05 τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού: 28/07.02.06 τ. ΝΠΔΔ)

Σπουδές:
Μ.A, PH.D University of Sussex, U.K.

Μαθήματα:
Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία,
Σύγχρονη Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία
Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους
Διακειμενικότητα – Διασκευές για παιδιά

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Απεικονίσεις φύλων στην παιδική λογοτεχνία
Η εφαρμογή των θεωριών πρόσληψης στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά
Εικονογράφηση βιβλίων για παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα