Μουμουλίδου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510- 30054
Email: mmaria@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Σύγχρονη Διδακτική για την Προσχολική εκπαίδευση»
(ΦΕΚ Προκήρυξης: 89/12.05.06 τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού: 219/03.04.07 τ. ΤΡΙΤΟ)

Σπουδές:
Σχολή Νηπιαγωγών
Μαράσλειο Διδασκαλείο
Πάντειο Πανεπιστήμιο
DEA και Doctorat στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Sciences de l' Education)- Γαλλία

Μαθήματα:
Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης
Σεμινάρια του προγράμματος πρακτικής κατάρτισης
Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης
Εξατομικευμένη μάθηση με εποπτεία: θεωρία και έρευνα
Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
- Πρακτικές και μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης στο νηπιαγωγείο.
- Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-μάθηση στο νηπιαγωγείο.
- Οι αλληλεπιδράσεις νηπιαγωγού νηπίων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Βιογραφικό Σημείωμα