Μαυρομμάτης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνo:
Email: gmavromm@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Μειονοτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση» (ΦΕΚ Προκήρυξης: 162/27.02.08, τ. Γ’, ΦΕΚ Διορισμού: 1133/25.08.2014 τ. Γ΄)

Σπουδές:
Πτυχίο Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Νεότερης Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου

Μαθήματα:
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Διαχείριση πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη
Σχεδιασμός - Εφαρμογή - Αξιολόγηση Διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
-Ιστορία εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική
-Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
-Θρησκειολογία

Βιογραφικό Σημείωμα