Μαντούβαλος Ίκαρος

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνo: 25510-30115
Email: imantouv@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία»

(ΦΕΚ Προκήρυξης: , ΦΕΚ Διορισμού:)

Σπουδές:
Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) - Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) – Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαθήματα:
Νεοελληνική ιστορία
Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989)
Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας
Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Ελληνική Διασπορά
Οικογένεια και επιχείρηση
Ιστορία της οικογένειας
Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία του Νέου και Νεότερου Ελληνισμού

Βιογραφικό Σημείωμα