Κουφάκη Παρασκευή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
 • Τηλέφωνο: 25510 30004 Fax: 25510 30076
 • Email:ekoufaki@psed.duth.gr, evikoufaki@yahoo.com
Γνωστικό Αντικείμενο:
 • «Κοινωνιολογία της οικογένειας με έμφαση στις μειονότητες» (ΦΕΚ Προκήρυξης: 304/15.11.02 τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού: 201/17.08.05 τ. ΝΠΔΔ)
Σπουδές:
 • Πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών
 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) - Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της Βουλγάρικης Ακαδημίας Επιστημών, Σόφια Βουλγαρίας
 • Μετεκπαίδευση "Theory and application of household Panel Surveys" , Central Statistical Office, Newport Μ. Βρετανίας
Μαθήματα: Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Δομή οικογένειας (Family studies)
 • Σχέσεις οικογένειας και σχολείου (Family-school relationships)
 • Διαδικασίες κοινωνικοποίησης σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες ( Multicultural societies and socialization processes)
 • Εθνικές ταυτότητες (National identities)
 • Μειονότητες (Minorities)
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα - Πολιτειακά δικαιώματα - Δικαιώματα του παιδιού (Human rights - Civil Rights- Rights of the child)
 • Ισότητα των φύλων, Θέματα γυναικείων σπουδών (Sex roles, women studies)
Βιογραφικό Σημείωμα