Καραδημητρίου Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510-30114
Email: kkaradim@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Παιδαγωγική και εφαρμογές για την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση»

Σπουδές:
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Διδακτορικό δίπλωμα στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαθήματα:
Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ομαδοσυνεργατικές Μορφές Μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση
Συμμετοχή στα σεμινάρια Πρακτικής Κατάρτισης
Παιδαγωγική και Παιχνίδι στην Προσχολική Εκπαίδευση

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Παιδαγωγική και Παιχνίδι
Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Υλικού για το Νηπιαγωγείο
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Μουσείο

Βιογραφικό Σημείωμα