Ιακωβίδου Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
τηλ.:25510-30075
Email:sophie_iak@yahoo.fr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Νεοελληνική λογοτεχνία»

Σπουδές:
Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ
Μεταπτυχιακό (DEA)- Νεοελληνικό Ινστιτούτο Σορβόννης, Παρίσι
Διδακτορικό δίπλωμα (Thèse de Doctorat) – Ινστιτούτο Ανατολικών και Βαλκανικών Γλωσσών, Παρίσι
Επισκέπτρια ερευνήτρια – Τμήμα Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών, Μπέρμινχαμ

Μαθήματα:
Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία
Μυθιστόρημα μαθητείας
Ανατρεπτικές Αφηγήσεις της Παιδικής Ηλικίας
Ποίηση του 20ου αι.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Νεοελληνική λογοτεχνία (19ος -20ος αι.)
Θεωρία λογοτεχνίας
Συγκριτική φιλολογία
Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας
Διαφυλικές σπουδές (gender studies)

Βιογραφικό Σημείωμα