Γώγου Λέλα

Καθηγήτρια

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 25510- 30117
Email: lgogou@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Προκήρυξης: 31/05.12.96 τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού: 198/14.11.97 τ. ΝΠΔΔ)

Σπουδές:
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
LICENCE en Sciences de l'Education, Πανεπιστήμιο RENE DESCARTES - PARIS V/SORBONNE
MAITRISE en Sciences de l'Education, Πανεπιστήμιο RENE DESCARTES - PARIS V/SORBONNE
D.E.A (Diplome d'Etudes Approfondies) στη Φιλοσοφία της Κουλτούρας, U.E.R. de Philosophie, Πανεπιστήμιο PARIS I / PANTHEON-SORBONNE
DOCTORAT en Sciences de l'Education με εξειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο RENE DESCARTES - PARIS V / SORBONNE.

Μαθήματα:
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ
Σχολείο και πολυπολιτισμική κοινωνία
Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Η ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα