Φιλιππουπολίτη Αναστασία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510 30062
Email: afilippo@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Μουσειακή Αγωγή και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»
(ΦΕΚ Προκήρυξης: 828/18.10.07, τ. Γ’, ΦΕΚ Διορισμού: 746/04.09.09 τ. ΤΡΙΤΟ)

Σπουδές:
Πτυχίο στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.A. στις Μουσειακές Σπουδές, Σχολή Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Leicester, Μ. Βρετανία
Ph.D. στις Μουσειακές Σπουδές, Σχολή Μουσειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Leicester, Μ. Βρετανία

Μαθήματα:
Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε παιδικά μουσεία και μουσεία επιστημών
Ζητήματα Μουσειολογίας
Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική
Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική
Σεμινάριο Μουσειακής Αγωγής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Μουσειοπαιδαγωγική: θεωρητικές και πραγματολογικές προσεγγίσεις
Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μουσεία για ομάδες προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Παιδικά μουσεία: τα νήπια και η μουσειακή εμπειρία
Μουσεία επιστημών: εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό

Βιογραφικό Σημείωμα