Ευαγγέλου Δήμητρα

Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Email: evangel@psed.duth.gr
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Νέα Χηλή, 68100 Αλεξανδρούπολη

Γνωστικό Αντικείμενο
Παιδαγωγική και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Σπουδές
Northeastern Illinois University Psychology B.A.1983
University of Illinois at Urbana-Champaign Education M.Ed. 1985
University of Illinois at Urbana-Champaign Education Ph.D. 1990

Μαθήματα
Ειδική Αγωγή
Καθοδήγηση του Παιδιού στο Νηπιαγωγείο
Πρακτική Άσκηση
Μελέτη Παιδιού

Επιστημονικά ενδιαφέροντα
Παιδική Ανάπτυξη και Παιδαγωγική Διαδικασία
Εκπαίδευση των Μηχανικών
Τεχνολογικός πολιτισμός και παιδική ανάπτυξη
Τα STEM στην προσχολική εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα