Δραμαλίδης Αχιλλέας

Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510-30079
Email: adramali@psed.duth.gr , adramali@eled.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Μαθηματικά και Ανάλυση Δεδομένων» (ΦΕΚ Διορισμού: 1041/18-10-2016/ τ.Γ')

Σπουδές:
Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Master of Science in Applied Statistics, University of Sheffield, U.K
Διδακτορικό Δίπλωμα στις Γεωμετρικές-Αλγεβρικές Υπερδομές και τη διδακτική τους, Δ.Π.Θ

Μαθήματα:
Βασικές Έννοιες Μαθηματικών
Γεωμετρικές Έννοιες
Περιγραφική στατιστική
Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
Αλγεβρα (ΠΤΔΕ)
Γεωμετρία (ΠΤΔΕ)
Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (Μεταπτυχιακό ΠΤΔΕ)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Υπερδομές
Hv-δομές
Ανάλυση Δεδομένων

Βιογραφικό Σημείωμα