Δημητρίου Αναστασία

Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510- 30053
Email: anadim@otenet.gr, anadim@psed.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Φυσικές επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
(ΦΕΚ Προκήρυξης: 72/28.02.03 τ. Παράρτημα, ΦΕΚ Διορισμού: 140/20.06.03 τ. ΝΠΔΔ)


Σπουδές:
Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Μετεωρολογία, Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδακτορική Διατριβή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαθήματα:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία
Περιβαλλοντικά Θέματα και η Διδασκαλία τους
Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση


Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα
Δημόσια κατανόηση περιβαλλοντικών ζητημάτων
Περιβάλλον και πολιτισμός
Περιβάλλον και υγεία
Αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για έννοιες των φυσικών επιστημών

Βιογραφικό Σημείωμα