Μπρουσκέλη Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 25510-30113
Email: vasoula@hotmail.com

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Ψυχολογία της Υγείας»
(ΦΕΚ Προκήρυξης: 376/Γ'/22.4.2008, ΦΕΚ Διορισμού: 479/08.06.2010, τ. ΤΡΙΤΟ)

Σπουδές:
Πτυχίο Ψυχολόγου, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Msc) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Τμήμα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου του Surrey- Μ. Βρετανία
Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Ψυχολογία της Υγείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα:
Αγωγή Υγείας στην Προσχολική Εκπαίδευση
Ψυχολογία της Υγείας
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Παιδί και Γεγονότα Ζωής
Σεξουαλικότητα και Υγεία

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Ο αντίκτυπος σημαντικών γεγονότων όπως το διαζύγιο, η νοσηλεία και ο θάνατος στη ζωή του παιδιού (The impact of important events, such as divorce, hospitalization and death in a child’ s life)
Θέματα Συμπεριφορών Υγείας (Health Behaviors)
Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο (School Crisis Prevention @ Intervention)

Βιογραφικό Σημείωμα