Μέλη ΔΕΠ

Tα μέλη ΔEΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Tμήματος, κατά βαθμίδα (με αλφαβητική σειρά), είναι τα εξής:


Καθηγητές/τριες : Γνωστικό Αντικείμενο
 • Γώγου Λέλα : Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Δημητρίου Αναστασία : Φυσικές επιστήμες και περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Δραμαλίδης Αχιλλέας : Μαθηματικά και ανάλυση δεδομένων
 • Ρεκαλίδου Γαλήνη : Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση


 • Αναπληρωτές Καθηγητές : Γνωστικό Αντικείμενο
 • Ευαγγέλου Δήμητρα : Παιδαγωγική και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
 • Θεοδωρίδης Αλέξανδρος : Φιλοσοφική ανθρωπολογία και αγωγή
 • Μουμουλίδου Μαρία : Σύγχρονη διδακτική για την προσχολική εκπαίδευση
 • Οικονομίδου Αναστασία : Παιδική λογοτεχνία
 • Πρέντζας Δημήτριος : Πληροφορική, συστήματα λογισμικού και εφαρμογές


 • Επίκουροι Καθηγητές : Γνωστικό Αντικείμενο
 • Ζαφειράκου Αίγλη : Παιδαγωγικά (Σε αναστολή της ιδιότητας του μέλους Δ.Ε.Π)
 • Ιακωβίδου Σοφία : Νεοελληνική λογοτεχνία
 • Καραδημητρίου Κωνσταντίνος : Παιδαγωγική και εφαρμογές για την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση
 • Καρούσου Αλεξάνδρα : Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη
 • Μαντούβαλος Ίκαρος : Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία
 • Μαυρομμάτης Γεώργιος : Μειονοτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Μπρουσκέλη Βασιλική : Ψυχολογία της Υγείας
 • Σαπουντζής Αντώνιος : Κοινωνική Ψυχολογία
 • Τσάκωνα Βασιλική : Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου
 • Φιλιππουπολίτη Αναστασία : Μουσειακή Αγωγή και Παιδαγωγικές Εφαρμογές