Τηλέφωνα Προσωπικού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κυρτλιώτη Κερασούλα, Αναπληρώτρια Γραμματέας 25510 30016, Εσωτερικό: 77016
Εμμανουηλίδου Ελένη 25510 30046, Εσωτερικό: 77046
Χαντζή Ελισάβετ 25510 30047, Εσωτερικό: 77047

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Γώγου Λέλα, 25510 30117, Εσωτερικό: 77117
Δημητρίου Αναστασία, 25510 30053, Εσωτερικό: 77053
Δραμαλίδης Αχιλλέας, 25510 30079, Εσωτερικό: 77079
Ευαγγέλου Δήμητρα, 25510 30046, Εσωτερικό 77046
Κουφάκη Παρασκευή, 25510 30004, Εσωτερικό: 77004
Ρεκαλίδου Γαλήνη, 25510 30055, Εσωτερικό: 77055
Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, 25510 30047, Εσωτερικό: 77047
Ιακωβίδου Σοφία, 25510 30075, Εσωτερικό: 77075
Μουμουλίδου Μαρία, 25510 30054, Εσωτερικό: 77054
Οικονομίδου Αναστασία, 25510-30006, Εσωτερικό: 77006
Πρέντζας Δημήτριος, 25510 30086, Εσωτερικό: 77086
Τσάκωνα Βασιλική, 25510 30063, Εσωτερικό 77063
Καραδημητρίου Κωνσταντίνος, 25510 30114, Εσωτερικό: 77114
Καρούσου, Αλεξάνδρα, 25510 30040, Εσωτερικό 77040
Μαντούβαλος Ίκαρος, 25510-30115, Εσωτερικό: 77115
Μαυρομμάτης Γεώργιος, 25510 30109, Εσωτερικό: 77109
Μπρουσκέλη Βασιλική, 25510 30113, Εσωτερικό: 77113
Σαπουντζής Αντώνιος, 25510 30087, Εσωτερικό: 77087
Φιλιππουπολίτη Αναστασία, 25510 30062, Εσωτερικό: 77062

ΕΤΕΠ
Αθανασίου Γιόλα 25510 30005, Εσωτερικό: 77005
Γόϊδα Καλλιόπη 25510 30048, Εσωτερικό: 77048
Δαλούκα Ζωή 25510-30045, Εσωτερικό: 77045
Ξενιτίδου Νόπη 25510 30015, Εσωτερικό: 77015
Παπαδόπουλος Νίκος 25510 30041, Εσωτερικό: 77041
Χατζησάββα Μαρία 25510 30044, Εσωτερικό: 77044

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Οικονομάκη Άντα 25510 30105, Εσωτερικό: 77105
Βασιλειάδου Μαρία 25510 30070, Εσωτερικό: 77070
Μανούση Σοφία 25510 30071, Εσωτερικό: 77071

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ Π.Δ.407/80
Γραφείο 1 25510 30038, Εσωτερικό: 77038
Γραφείο 2 25510 30040, Εσωτερικό: 77040
Γραφείο 3 25510 30067, Εσωτερικό: 77067

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης, 25510 30062, Εσωτερικό: 77062
Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλ/κή Εκπαίδευση, 25510 30069, Εσωτερικό: 7069
Εργαστήριο Πληροφορικής 25510 30078, Εσωτερικό: 77078
Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού 25510 30042, Εσωτερικό: 77042