Μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ Δ.Π.Θ. με ανάθεση

Καμπάς Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Κόκκινος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ

Μακρής Νικόλαος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.

Σακονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.

Σερντάρη Ασπασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

Τεκτονίδης Γεώργιος, μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.