Μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ Δ.Π.Θ. με ανάθεση

  • Αρβανίτη Αικατερίνη, Λέκτορας Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
  • Θεοδώρου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
  • Καμπάς Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
  • Παπαδόπουλος Συμεών, Λέκτορας ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
  • Πρέπης Αλκιβιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.
  • Σακονίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Δ.Π.Θ.
  • Σερντάρη Ασπασία, Λέκτορας Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
  • Τεκτονίδης Γεώργιος, μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.