Επικοινωνία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Νέα Χηλή, 68100
Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα
Τηλέφωνα: 25510 30046,
Fax: 25510-30050
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
secr@psed.duth.gr

Για ζητήματα που αφορούν στην ιστοσελίδα του τμήματος
μπορείτε να επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον υπεύθυνο
για τη διαχείριση Δημήτριο Πρέντζα, Επίκουρο Καθηγητή, dprentza@psed.duth.gr